Znížte spotrebu energie zateplením

K zatepleniu a znižovaniu energetickej spotreby v dome sa veľa krát rozhodujeme najmä s ohľadom na stúpajúce ceny energií.

Aký vplyv má tepelná izolácia na spotrebu energie?
Zateplenie domu alebo budovy podstatne zvyšuje tepelnú ochranu budovy a tým prispieva k zníženiu spotreby energie. Najmä u nezateplených starších domov sú úspory za vykurovanie spôsobené zateplením naozaj vysoké a môžu presiahnuť aj 50% . To však ani zďaleka nie je jediná výhoda zateplenia. Zateplením chránite steny pred zamŕzaním a navlhnutím (najmä rohov). Prílišná vlhkosť zase spôsobuje premnoženie plesní na povrchu stien. Odstránením plesní, nepríjemného pocitu chladných stien a podlahy sa tiež veľmi zvyšuje komfort bývania.

Na ktorých miestach domu je najväčší únik tepla?
Staré okná sú najväčším „žrútom“ peňazí, pretože cez ne najmä počas vykurovacej sezóny najviac uniká teplo. Najväčší únik tepla je škárou medzi okenným rámom a obvodovým murivom okenného otvoru, čiže jeho ostením. Menej tepla prepúšťa zasklená časť okna a ešte menej prechádza cez okenné rámy. Vonkajšie zateplenie budovy, ak je správne prevedené, dokáže odstrániť aj tzv tepelné mosty obvodového plášťa, teda miesta v konštrukcii, kadiaľ uniká oveľa viac tepla než v bezprostrednom okolí tohto miesta.


Najčastejšie chyby pri zatepľovaní

K častým chýbám pri zatepľovaní patrí nesprávna hrúbka izolantu. Často krát je 5cm hrubý izolant považovaný za dostatočný. Pritom je dosť možné, že takto hrubý izolant nemusí vyhovovať zásadám správneho návrhu zateplenia. Ak použijete izolant nedostatočnej hrúbky , riskujete aj po zateplení obvodového plášťa k tvorbu plesní na vnútornom povrchu stien. K ďalším chybám patrí použitie nevhodných komponentov – napríklad ak sa na zvhnuté murivo použije klasický polystyrénový zatepľovací systém, ktorý má vysoký difúzny odpor. V takomto prípade je potrebné použiť paropriepustné systémy, ktoré umožnia prechod vlhkosti smerom do exteriéru. Pred začatím samotného výberu zatepľovacieho systému je potrebné spraviť energetický audit, ktorý preverí ako sú energie v dome využívané.

Kedy sa vrátia náklady?
Priemerná návratnosť investície do zateplenia je 7-10 rokov. Spotreba domu sa posudzuje podľa spotreby kWh na m2 obytnej plochy za rok. Staršie nezateplené domy majú spotrebu 200 kWh/m2/rok. Nízkoenergetické stavby majú spotrebu iba 50 kWh/m2/rok. V prípade správne navrhnutého a prevedeného zateplenia možno ušetriť až 2 / 3 bežne spotrebovanej energie.
Zatepľovanie stavieb je veľmi dobrou investíciou s vysokou mierou zhodnotenia peňazí. Náklady na teplo sa každým rokom zvyšujú a preto sa zhodnotenie investovaných peňazí formou usporených nákladov za vykurovanie každoročne zvyšuje.